Будь ласка, уважно прочитайте договір публічної оферти, правила та умови використання сайту та правила конфіденційності перед тим, як користуватися послугами сайту autotrans.lg.ua. Якщо Ви не погоджуєтесь з Договором публічної оферти, правилами та умовами, будь ласка, не використовуйте сайт autotrans.lg.ua Зауважте, що Договір публічної оферти, правила та умови можуть змінюватися без попередження. Зміни в Договорі публічної оферти, правила та умови набирають чинності з моменту їх публікації на сайті autotrans.lg.ua ЗДІЙСНЕННЯ ВАМИ ОПЛАТИ Є СВІДЧЕННЯМ ВАШОГО БЕЗУМОВНОГО АКЦЕПТУ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ І ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ВАШОЇ ЗГОДИ З ПРАВИЛАМИ ТА УМОВАМИ, ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ ПРАВОВЛАСНИКОМ САЙТУ autotrans.lg .ua.
Текст від 20 лютого 2019 року.
Договір публічної оферти
Агент купівлі квитків Купавка С.Б. (далі Агент), ІПН 2591708057, адреса: 03039, м.Київ, вул.Голосіївська, б.7/1, кв.161,), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту autotrans.lg.ua (далі Сайт).
Користувач може діяти в рамках Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому разі користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.
Агент є інтегрованим дистриб'ютором послуг перевезення, що постачаються перевізниками, автостанціями, консолідаторами ресурсів перевізника та третіми особами, далі званими «Постачальник».
Квиток (у тому числі й електронний квиток) - проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на отримання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі Агента, направляється на електронну адресу, вказану при замовленні або іншим чином видається користувачеві. Номер квитка є номером договору публічної оферти та номером договору пасажирського перевезення. Користувач та Агент знайомі із загальними вимогами укладання договорів, дотримання яких необхідне для дійсності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладення такої угоди, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та відповідно до вільного волевиявлення, яке відповідає внутрішній волі учасників цього. угоди, маючи на меті реальний настання правових наслідків, розуміючи правову природу цієї угоди, а також свої права та обов'язки за Договором, відповідно до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1. За договором, Агент надає послуги з пошуку відповідного Постачальника, відповідно до дати, часу та направлення обраного Користувача, формування стикувань різних Постачальників, укладання договору перевезення (шляхом продажу/придбання Квитка), оформлення квитків різних Постачальників одним замовленням, попереднього продажу квитків , бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування Користувача, в тому числі цілодобову підтримку Користувачеві Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги за запитами Користувача, а також попередньої оплати Квитка засобами отриманими далі Послуги).
2. За послуги, що надаються, Агент отримує винагороду, що складається з суми коштів, що входять у вартість Квитка та визначені, як Агентська винагорода (оплачується Постачальником) та Сервісний збір (оплачується користувачем).
3. Агент, що діє на користь Постачальника, за допомогою сайту, продає автобусне пасажирське перевезення (Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію про Постачальника.
4. Кожне придбання Квитка окремо взятого Постачальника підпорядковується правилам та умовам саме цього Постачальника та є невід'ємною частиною Договору.
5. У разі придбання кількох квитків одним замовленням, правила та умови того чи іншого Постачальника можуть відрізнятися.
6. Недотримання правил та умов Постачальника та/або Агента може призвести до відмови у доступі до Сайту, скасування замовлень та та/або придбаних послуг, у тому числі й до можливості скористатися квитком, без повернення витрачених на його придбання коштів.
7. Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення тощо) відповідно до законодавства України здійснюється в касі/офісі відповідного Постачальника або з дозволу відповідного Постачальника.
2. Права та обов'язки сторін.
1. Користувач має право:
1.1. Отримати послуги з Договору;
1.2. Скористайтеся квитком, відповідно до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Постачальника;
1.3. Повернути квиток на умовах, визначених Постачальником та/або Агентом
1.4. Вимагати компенсації завданих збитків, які виникли під час виконання умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу Постачальника та/або Агента
1.5. У разі заподіяння моральної шкоди користувачеві, діями або бездіяльністю Агента сума відшкодування, за її доказом та обґрунтуванням, не може перевищувати суму вартості Квитка.
2. Зверніть увагу, що деякі Постачальники зобов'язують здійснити обмін та/або повернення квитка виключно в касі автостанції без можливості повернення коштів, через сайт або офіс Агента, де проводилася оплата. Умови такого обміну та/або повернення наведені у квитку.
3. Користувач зобов'язаний:
3.1. Здійснити попередню оплату Квитка у розмірі 100% вартості квитка, вказаної на сайті;
3.2. Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття відразу після покупки квитка;
3.3. Завчасно прибути до місця відправлення;
3.4. Повідомити Агента про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;
3.5. Ознайомитись з умовами повернення Квитка;
3.6. Зв'язатися з Агентом до моменту оплати Квитка, у разі відсутності умов повернення придбаного Квитка обраного на Сайті Постачальника.
3.7. Купуючи квиток на двох або більше Постачальників або в пункт здійснення пересадки, за допомогою сайту Користувач зобов'язаний самостійно визначити достатню кількість часу для здійснення пересадки, у тому числі якщо така посадка запропонована на Сайті. Кількість годин очікування, що рекомендується, в пункті пересадки становить для внутрішньодержавних рейсів 4:00, для міждержавних 8:00 з моменту прибуття за розкладом.
4. ПРИМІТКА, Користувач зобов'язаний ознайомитися з правилами та умовами обраного Постачальника та придбаного квитка обраного Постачальника, тим самим він дає згоду виконувати зазначені правила та умови та діяти відповідно до правил та умов Постачальника. Деякі Постачальники надають можливість визначити умови повернення певного квитка лише після його придбання. Виходячи з такої специфіки, Користувач погоджується з тим, що утримання при оформленні повернення такого квитка може дорівнювати 100% вартості квитка, навіть за умови оформлення повернення квитка через 15 хвилин після його оплати.
5. Агент має право:
5.1. Діяти від імені Постачальника, у межах повноважень, визначених договірними відносинами;
5.2. Укласти договір перевезення між Користувачем та Постачальником, на умовах та у спосіб, визначений Постачальником;
5.3. Встановити та отримати додаткову винагороду з користувача за надані послуги та/або послуги.
5.4. Агент має право записувати телефонні розмови з користувачем та/або Пасажиром, у разі звернення до сервісного центру та/або у разі обслуговування користувача/Пасажира та/або необхідності повідомити користувача/Пасажира та/або отримати додаткові відомості щодо будь-якого Квитка, здійсненого за допомогою Сайту.
6. Агент зобов'язаний:
6.1. Вчасно повідомити Постачальника про придбаний Квиток та додаткові послуги, які оплачені Користувачем;
6.2. Надіслати/надати Користувачеві Квиток відповідно до форми встановленої та прийнятої Постачальником;
6.3. Переказати кошти, отримані від Користувача, як оплату Квитка, на розрахунковий рахунок Постачальника;
6.4. Вчасно повідомити Користувача про зміни в умовах надання послуг (за умови повідомлення про такі зміни Постачальником);
6.5. Вчасно повідомити Користувача про зміну або скасування рейсу (у разі надходження такої інформації від Постачальника);
6.6. Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Постачальнику;
6.7. Вчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а у разі надсилання звернення Постачальнику про результати його розгляду (у разі надходження такої відповіді на адресу Агента).
7. ПРИМІТКА - Агент надає відповідь на звернення способом аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (в тому числі і на прохання користувача) не здійснюватиметься.
3. Взаєморозрахунки
1. Кошти, отримані від Користувача, в рахунок придбання Квитка належать Постачальнику (за винятком сервісного збору Агента (у разі, якщо такий збір входив у вартість квитка). Агент здійснює розрахунок за Квиток придбаний Користувачем на умовах та в строки, визначені Постачальником. dd>
2. Користувач одноосібно відповідальний за несення всіх комісійних витрат та інших визначених банком витрат, які можуть бути додані до ціни Квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної чи дебетової картки, крім випадків, коли витрати приписані до відповідальності Агента.
3. Банківські послуги, пов'язані з переказом коштів у рамках Договору, оплачуються стороною, яка їх здійснює.
4. Ідентифікація користувача
1. Як ідентифікатор Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, вказаний ним при придбанні квитків.
2. Звернення з номера телефону/e-mail адреси залишеної при придбанні Квитка, дозволяє Агенту ідентифікувати Користувача як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов'язками, та дозволяє здійснювати дії стосовно як Договору в цілому, так і конкретно придбаного Квитка.< /dd>
3. Звернення Користувача з іншого номера телефону та/або e-mail адреси, наданої при придбанні Квитка, дає право Агенту вимагати від користувача додатково ідентифікувати себе як належну сторону Договору.
4. У разі неможливості ідентифікувати Користувача як належну сторону Договору Агент залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.
5. Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефону та/або e-mail адреси покладається на Користувача.
5. Умови повернення квитка
1. Примусове повернення коштів за квиток:
1.1. У разі повідомлення Постачальником про відміну рейсу, з тієї чи іншої причини, Агент здійснює повернення Коштів, отриманих як оплату Квитка, шляхом якого вони надійшли, у 100% розмірі до вартості Квитка, або за наявності, пропонує придбати інший Квиток на рейс того ж таки або іншого постачальника.
2. ПРИМІТКА: вартість квитків на рейси іншого Постачальника може відрізнятися.
3. Добровільне повернення:
3.1. У разі оформлення повернення Квитка, за власною ініціативою Користувача, Агент повертає кошти Користувачеві, керуючись даними автоматизованих розрахунків повернення коштів, наданих Постачальником;
3.2. Умови повернення Квитка кожного Постачальника відрізняються та відповідають внутрішнім правилам Постачальника;
3.3. Агентська винагорода та Сервісний збір Агента, у разі добровільного повернення Квитка, поверненню не підлягає;
3.4. У разі, якщо Квиток придбано Користувачем за акційними та/або зниженими тарифами, у тому числі і при використанні коду, що дає право на знижку, повернення здійснюється на умовах 100% утримання вартості квитка.
4. Кошти або частина Коштів, за умови відрахування обов'язкових утримань, при поверненні Квитка безпосередньо через сайт, перераховуються на Користувачеві протягом 10 днів після відправки останнього рейсу на замовлення та/або прийнятого Постачальником та/або Агентом рішення про повернення Користувачеві коштів шляхом аналогічного надходження коштів .
5. У разі незгоди Користувача з сумою повернутих коштів або коштів, що підлягають поверненню, рішення за сумою такого повернення приймає виключно Постачальник.
6. ПРИМІТКА: зверніть увагу, що Постанова Кабінету Міністрів України № 176 від 18 лютого 1997 р. «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», ​​регулює питання повернення Квитка виключно до каси автостанції, а також не охоплює поняття Постачальник відповідно до умов Договору.< /dd>
7. Процедура повернення квитка: Користувач звертається до пункту продажу квитків, в якому придбав квиток. Якщо квиток був куплений на сайті компанії або через мобільний додаток, необхідно заповнити форму на повернення квитка із додатком необхідних документів. Форма заповнюється на сайті autotrans.lg.ua.
8. ПРИМІТКА, якщо Користувач не має можливості скористатися одним з варіантів звернення передбачених п.5, тим самим надати Агенту можливість ідентифікувати себе як належного користувача, Агент залишає за собою право відмовити в розгляді такого звернення з метою безпеки наших Користувачів / Пасажирів. dd>
9. У разі якщо звернення користувача полягає не лише у поверненні коштів за замовлення, то це розцінюється як претензія та подається клієнтом в офіційній формі згідно із Законом України "Про звернення громадян".
6. Компенсації
1. У виняткових ситуаціях Агент має право повернути повну вартість або частину вартості квитка Користувачеві без узгодження суми повернення з Постачальником. Таке повернення здійснюється за рахунок власних коштів Агента.
2. Агент не компенсує вартість або частину вартості Квитка придбаного Користувачем з метою дістатися до пункту пересадки або кінцевого пункту, придбаного, як на Сайті та/або в іншому місці/сайті.
7. Умови надання інформації
1. Для здійснення оформлення та придбання квитків на сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім'я та Прізвище пасажира (номер документа за яким його можна ідентифікувати (встановлюється опціонально Постачальником)), адреса, що діє, та номер телефону.
2. Також при купівлі необхідно вказати платіжну інформацію, пов'язану з банківськими картками, тобто їх номери та терміни дії. Вводити цю інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі вибраної платіжної системи.
8. Гарантії сторін
1. Здійснюючи покупку через Сайт Користувач підтверджує свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.
2. Користувач погоджується сплатити ціну Квитка та відповідні податки для всіх зроблених покупок, сплачених кредитними чи дебітовими картками або іншим дозволеним методом оплати.
3. Користувач погоджується сплатити всі певні Агенту кошти у разі, якщо платіж не здійснено, повернено або відхилено банком Користувача.
4. Агент, здійснюючи продаж Квитка за допомогою сайту, підтверджує наявне у нього право на продаж цього Квитка, відповідно до умов та обов'язків, визначених Постачальником.
5. Агент зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетові картки з підозрілою активністю.
9. Конфіденційна інформація
1. Користувач підтверджує згоду на те, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційну інформацію.
2. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації, залишеної Користувачем.
3. Вся особиста інформація, отримана Агентом в результаті здійснення замовлень через сайт, зберігається згідно з правилами та положеннями про конфіденційність, які є невід'ємною частиною Договору.
4. Агент залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення, здійснене Користувачем на умовах дотримання конфіденційності.
5. З метою захисту ділових інтересів, Агент надає відповідь на письмовий запит «Про надання інформації про Постачальника», що надійшов на нашу адресу з обов'язковим попередженням та отриманням дозволу Сторони щодо якої здійснюється запит, у тому числі і на запити відповідних державних чи інших органів уповноважених законом на отримання такої інформації.
6. Агент зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності у будь-який час, тільки у бік покращення, з подальшим розширенням збереження конфіденційної інформації.
10. Згода на обробку персональних даних
1. Користувач дає згоду та підтверджує, що дані, зазначені ним при купівлі Квитка правдиві, та Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та залишити для подальшої обробки та зберігання, у тому числі, але не обмежуючись, для:
1.1. передачі їх третім особам, які тим чи іншим чином пов'язані з цим Договором, або діють з метою його повного виконання;
1.2. додаткового інформування Користувача про статус виконання рейсу та/або змін у його умовах;
1.3. подальшої обробки замовлень Користувача;
1.4. отримання сервісних повідомлень, у тому числі за акціями, бонусними програмами та знижками, що проводяться Агентом.
11. Авторські та майнові права, товарні знаки
1. Усі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими знаками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами та іншими елементами змісту сайту (далі згадується як «Зміст») захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. Зміст контролюється та належить Агенту, а також третім особам, які надали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили Агента матеріалами іншим способом. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони захисту інтелектуальних прав. Сайт зареєстрований, як спільна робота, згідно з чинними законами про авторське право, координація, розміщення та оновлення Змісту захищено авторським правом.
2. Користувачеві слід виходити з того, що весь Зміст сайту захищений авторським правом, якщо інше не обумовлено, та Користувач не може використовувати Сайт способом, відмінним від зазначеного в Договорі та Правилах, або без отримання на те згоди Агента
3. Агент не дає гарантій та запевнень у тому, що використання Користувачем матеріалів, представлених на Сайті, не складе порушення прав третіх осіб. Всі товари, послуги, програми та технології, опис яких наведено на Сайті, можуть бути об'єктом інших прав власності (включаючи, але не обмежуючись, авторські права, права на торгові знаки та патентні права), що належать Агенту. Агент залишає за собою право докладно не обговорювати їх у цьому Договорі.
4. Користувач визнає та погоджується з тим, що не отримує жодних прав інтелектуальної власності, коли користується, завантажує або роздруковує захищений авторськими правами матеріал. Будь-яка спроба несанкціонованого порушення прав пов'язана зі Змістом сайту, як і будь-яка спроба нашкодити системі безпеки сайту, або використовувати Зміст сайту з метою, не передбаченою правовласником, є порушенням законодавства про авторські права, товарні знаки, нормативні акти про конфіденційну та відкриту інформацію, а також інших правових норм та положень.
5. Будь-які продукти, послуги, програми та технології, описані в будь-якому документі, розміщеному на цьому сайті, можуть бути предметом інших прав інтелектуальної власності, що належать Агенту.
6. Жоден елемент змісту Сайту не повинен розумітися як надання ліцензії або права в порядку презумпції, позбавлення права заперечення або інше, у тому числі, але не обмежуючись, права на використання будь-яких товарних знаків, показаних на Сайті, без виданого в письмовій формі дозволу Агента або третьою стороною, що є власником зазначених товарних знаків. Неналежне використання будь-яких товарних знаків або будь-якого іншого матеріалу, розміщеного на Сайті, не допускається.
12. Відповідальність сторін
1. У разі невиконання або неналежного виконання однієї із Сторін зобов'язань за Договором, винна сторона зобов'язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні та допущені такими діями збитки.
2. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов та правил обраного Постачальника та Договору та правил використання сайту.
3. Користувач несе одноосібну відповідальність, у зв'язку з нездатністю надати достовірну інформацію, в тому числі і про особу від імені якої він діє в рамках цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких винятків, в тому числі, але не обмежуючись і у разі відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
4. Користувач згоден відшкодувати збитки, завдані Агенту, а в разі потреби, захищати інтереси Агента (у тому числі, але не обмежуючись - засновників, дочірніх підприємств, пов'язаних компаній, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників та представників) від будь-яких претензій, збитків, витрат та зобов'язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу)), пов'язаних із виконанням умов цього Договору.
5. ПРИМІТКА: цей Договір регулює виключно умови придбання обраного користувачем Квитка, який є свідченням укладання договору перевезення.
13. Звільнення від відповідальності сторін
1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії чи бездіяльності третіх осіб.
2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Агент не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також через незручності пов'язані з виконанням перевезення (у тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів) або інші можливі проблеми, які мали місце у зв'язку з Вашим відвідуванням або використанням Сайту.
3. Агент не несе відповідальності за помилки або неточності в умовах та цінах з продажу автобусних квитків та інших товарів та послуг, якщо такі надані безпосередньо Постачальником.
4. Агент не несе відповідальності за втрати та збитки, завдані Користувачем у процесі поїздок у різні точки світу.
5. Користувач погоджується з тим, що отримує доступ до товарів та послуг та інформації про автобусні перевезення, доступні на Сайті під свою відповідальність.
6. Агент не несе відповідальності за дії, недбалість, помилки представників та гарантії будь-якого Постачальника та/або будь-які травми, смерть, шкоду майну чи інші збитки, або витрати, отримані внаслідок використання чи доступу до послуг та/або товарів Постачальника.
7. Агент не несе відповідальності за незручності та втрати, отримані Користувачем внаслідок ненадання достовірної інформації при використанні Сайту, якщо така інформація надана Постачальником.
8. Агент не несе відповідальності за збитки та/або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки, отримані Користувачем внаслідок запізнення автобуса до пункту, де Користувач мав здійснити пересадку, у тому числі придбаним одним замовленням через сайт.
14. Претензії та підсудність
1. Претензійний порядок розгляду звернень не є обов'язковим.
2. За порушення умов Договору однієї із Сторін протилежна сторона має право звернутися до суду. Місце знаходження суду обирається відповідно до чинного законодавства України.
3. Суперечки щодо Договору, Правил та Умов, що є його частиною, повинні вирішуватися в індивідуальному порядку.
4. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
5. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
6. Зауважимо, що за порушення умов Договору перевезення, умови якого (дата, час відправлення/прибуття, місце посадки/висадки) наведені у квитку несе Перевізник, що фактично виконує рейс. Позови до перевізника відповідно до частини 4 статті 114 Цивільного Кодексу України підпадають під поняття «Виключна підсудність» та подаються до суду за місцезнаходженням перевізника.
15. Заключні положення
1. Номер договору відповідає номеру придбаного Користувачем Квитка.
2. Датою укладання Договору є дата здійснення платежу в рахунок обраного Квитка.
3. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
4. Договір, Правила та умови є цілісним документом і мають переважну юридичну силу порівняно з раніше укладеними письмовими чи усними угодами між сторонами. Роздрукована версія Правил та Умов або будь-якого іншого повідомлення, створеного спочатку в електронній формі, може розглядатися в судових процесах, пов'язаних з цим Договором, Правилами та Умовами, з тією самою значимістю і на тих же умовах, що й інші бізнес-документи, що спочатку створені не в електронній, а у фізичній формі.
16. Легетимність електронних повідомлень
1. Основний канал комунікації між Агентом та Користувачем - повідомлення електронними листами або публікація інформації на Сайті. Користувач погоджується з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що й повідомлення у паперовому вигляді.
ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ autotrans.lg.ua
Дані правила є невід'ємною частиною Договору публічної оферти та поширюються на всіх відвідувачів та користувачів сайту autotrans.lg.ua (далі Сайт) як справжніх, так і майбутніх.
Використовуючи Сайт або матеріали сайту, Користувач висловлює свою безумовну згоду з цими Правилами.
Примітка щодо користування цим сайтом дітьми. Цей сайт не призначений для дітей, тому просимо, щоб діти не передавали та/або залишали особисту інформацію на цьому сайті.
1. Мета правил
1. Правила створені з метою визначення меж, дотримання яких є необхідним для використання Сайту.
2. Правила сформульовані з урахуванням чинного законодавства України.
2. Загальні положення
1. Агент визначає правила поведінки на Сайті та залишає за собою право вимагати їх виконання від Користувачів.
2. Незнання правил не звільняє від їх виконання.
3. Захист авторських прав
1. Усі права на інформацію, розміщену на цьому сайті, належать Агенту.
2. Зміна матеріалів або їх використання за іншим призначенням є порушенням авторських прав.
3. У разі порушення правил користування цим сайтом Агент залишає за собою право застосувати до порушників усі допустимі законом заходи щодо захисту та відновлення своїх прав.
4. На інших сторінках цього сайту можуть міститися інші зауваження щодо прав власності та інформація про авторські права; положення, що містяться в таких зауваженнях, також повинні бути враховані та дотримані під час користування.
5. Користувач обізнаний та підтверджує, що Сайт та його зміст використовується для особистої та некомерційної вигоди.
6. Користувач підтверджує, що не буде:
6.1. втручатися або намагатися втручатися в штатну роботу сайту, в тому числі, але не обмежуючись, із застосуванням вірусних атак, зміни пакетів TCP/IP або надсилання великого обсягу інформації або діями, які можуть призвести до надмірного чи непропорційно великого навантаження на інфраструктуру, яка підтримує Сайт;
6.2. намагатися розшифрувати, декомпілювати, розібрати та змінювати будь-яким іншим способом будь-яку частину програмного забезпечення, яке складає та підтримує сайт та його зміст;
6.3. видаляти або змінювати будь-які повідомлення про право власності, торгові знаки, будь-які рекламні матеріали за змістом;
6.4. включати рекламні та промо матеріали, свої або третіх осіб, до змісту сайту, у тому числі але не обмежуючись, додаткових матеріалів або функцій Сайту
6.5. видавати себе за іншу фізичну чи юридичну особу;
6.6. вводити в оману з приводу приналежності до тієї чи іншої фізичної чи юридичної особи;
6.7. використовувати, вставляти та/або давати посилання на будь-які матеріали та інформацію щодо Сайту;
6.8. використовувати Сайт не так, як дозволено у цих правилах та умовах; та/або використовувати Сайт або будь-який його зміст, порушуючи відповідні закони.
7. Агент залишає за собою право забезпечувати дотримання Правил та Умов без повідомлень, а також на власний розсуд припинити дію цих Правил та Умов та/або припинити або призупинити доступ користувача до використання Сайту у будь-який час без попереднього повідомлення у випадку, якщо Користувач не дотримується (або є підстави підозрювати, що користувач порушив будь-який пункт Правил та умов. У випадку, якщо Агент у межах цих Правил та умов обмежує та/або припиняє доступ Користувача до сайту, то Агент не несе відповідальності та не покриває збитки Користувача, що виникли під час використання Сайту.
4. Звільнення від відповідальності
1. У тій мірі, в якій це дозволено законодавством, Агент та пов'язані з ним компанії, директори, відповідальні керівники, співробітники, агенти, підрядники, наступники або довірені особи не несуть відповідальності за будь-які збитки, що випливають прямо чи опосередковано під час використання цього сайту або будь-якого іншого сайту, пов'язаного з цим сайтом.
2. За жодних обставин відповідальність за наслідки, до яких прямо чи опосередковано призвела використання інформації, розміщеної на Сайті, не може покладатися на Агента та бути підставою для судового переслідування.
3. Агент не дає жодних гарантій, що будь-який файл або програма, які можна завантажити з даного сайту та/або використовувати з його допомогою, не містить помилок, вірусів, дефектів та інших факторів, які можуть завдати шкоди даним, а також апаратному чи програмному забезпечення користувача.
4. Послуги сайту надаються за принципом «як є» без будь-яких гарантій, як прямих, так і непрямих. Користувач у добровільному порядку відмовляється від судового переслідування Агент та відшкодування можливої ​​або заподіяної шкоди Користувачеві.
5. Ні адміністрація сайту, ні її партнери чи співробітники не гарантують безперебійної та безпомилкової роботи Сайту також вони не гарантують, що такими будуть як результати, отримані в ході використання Сайту, так і точність та застосовність його матеріалів.
6. Агент не несе жодної відповідальності перед Користувачем або третіми особами за можливі збитки, пов'язані з використанням інформації або матеріалів, розміщених на цьому сайті.
5. Точність інформації
1. Агент має намір докладати всіх зусиль, щоб забезпечити точність та актуальність даних, отриманих від відповідного Постачальника, що містяться на цьому сайті. У представленій інформації на даному сайті можуть зустрітися технічні неточності або друкарські помилки. Агент не бере на себе жодної відповідальності за точність інформації, наданої на сайті, та весь ризик використання такої інформації покладається на користувача.
6. Посилання на сайти третіх осіб
1. Цей Сайт може містити інформацію про сайти третіх осіб. Перехід на будь-який інший Інтернет-ресурс, пов'язаний із даним сайтом, здійснюється на страх та ризик користувача. Агент не несе відповідальності за точність інформації, даних, поглядів, порад чи заяв на сторінках сайту. Посилання на продукцію та послуги третіх осіб робиться з інформаційною метою і не передбачає, що Агент їх підтримує чи рекомендує, чи несе за це відповідальність.
7. Зміна умов
1. Агент час від часу може вносити зміни до Правил користування Сайтом. Переглядаючи цей Сайт, Користувач зобов'язаний дотримуватись цих Правил, тому Користувач зобов'язаний перевіряти їх зміст при кожному новому відвідуванні сайту.
2. Агент залишає за собою право змінювати дані про послуги та продукцію в будь-який час без попереднього повідомлення користувача.
lisavtotrans2007@ukr.net